Psykologisation

Hur vi arbetar

Kontakta oss för ett personligt samtal där vi hittar skräddarsydda lösningar för era behov!

Workshops

Interaktiv föreläsning med tillhörande gruppdiskussioner och rollspel.

Föreläsningar

Föreläsningar är ett utmärkt sätt för en större grupp att få mer information kring ett ämne.

Föreläsare

Föreningen bjuder även in utomstående föreläsare inom ämnesområdet.

Om föreningen

Psykologisation = psykolog i organisation
"Vi brinner för organisations-psykologi"

PSYKOLOGISATION är en intresseförening och består av ett gäng engagerade och kunskapstörstande psykologstudenter vid Linköpings Universitet. Föreningen bildades 2012 då en grupp studenter önskade att få lära sig ännu mer om organisationspsykologi än vad programmet erbjöd, och skapade då denna förening för att lära tillsammans. Syftet med föreningen är kort och gott att sprida kunskap om organisationspsykologi, och detta gör vi genom att dels hålla i föreläsningar och workshops för andra studenter eller organisationer, och dels genom att hyra in föreläsare på öppna föreläsningar för alla intresserade, diskutera kring böcker och artiklar som vi har läst, genomföra kunskapsträffar och allmänt vara nyfikna på allt som rör organisations-, grupp- och ledarskapspsykologi. Med åren har föreningen blivit ett alltmer välkänt namn på Linköpings Universitet, och det är många studenter som någon gång har deltagit i ett undervisningstillfälle som Psykologisation hållit i.

  • Konflikter kan vara snåriga och kännas jobbiga att ta tag i, eller ens prata om. Vi hjälper er genom förståelse för hur konflikter utvecklas, vilka metoder man kan använda för att lösa konflikter, och hur de kan förebyggas i framtiden.

  • Det finns många anledningar i dagens samhälle att känna sig stressad över, och många av oss kanske inte ens vet om att vi är stressade. Vi har verktygen för att lära sig att identifiera sina stressbeteenden, ändra dessa och ge tid till återhämtande aktiviteter.

  • Nästan alla människor är med i någon form av grupp, så som ett arbetsteam eller idrottslaget, och det finns många faktorer som påverkar om en grupp är effektiv eller inte. Vi kan hjälpa er med klargörande av roller, teambuilding-aktiviteter, skapa förståelse för gruppers utvecklingsfaser m.m.

  • Hur blir man en effektiv ledare? Föds man till ledare eller kan alla lära sig att leda effektivt? Vilken ledarstil är egentligen "bäst"? Dessa frågor och många mer kan vi svara på och se till så att just ni kan anpassa ert ledarskap efter er situation.

Styrelsen

Medlemmar i Psykologisations styrelse 2018/2019

Jonathan Mira

Ordförande

Matilda Baltius

Vice Ordförande

Emelie Sydmark

Webb & Marknadsföring

Sebastian Karlman

Kassör

Emma Byggeth

Nätverkare

Hanna Ardéhn

Eventansvarig

SENASTE NYTT

Få lite inblick i vad som händer i föreningen och vilka projekt vi arbetar med just nu.