Hur vi arbetar

Kontakta oss för ett personligt samtal där vi hittar skräddarsydda lösningar för era behov!

Workshops

Interaktiv föreläsning med tillhörande gruppdiskussioner och rollspel.

Föreläsningar

Föreläsningar är ett utmärkt sätt för en större grupp att få mer information kring ett ämne.

Föreläsare

Föreningen bjuder även in utomstående föreläsare inom ämnesområdet.

"Vi brinner för att sprida psykologisk kunskap!"

Psykologisation är föreningen som förebygger, föredrar och föreläser om psykisk hälsa på olika nivåer. Den utgörs av blivande psykologer som inte bara vill ge lösningar, utan också ge praktiska tillämpningar på hur de kan implementeras. Föreningen arbetar exempelvis med konflikthantering, hälsofrämjande arbete och välfungerande team. Med mål om att sprida kunskap strävar vi för att skapa hållbart välmående för individen, gruppen, organisationen och samhället.

  • Konflikter kan vara snåriga och kännas tuffa att ta tag i. Att dessutom prata om dem kan upplevas som grunden för en allergisk reaktion mellan olika parter. Vi hjälper er, genom att skapa en förståelse för hur konflikter utvecklas, vilka metoder som kan användas för att lösa dem och hur de kan förebyggas i framtiden.

  • Det finns flera anledningar till stress i vårt samhälle. Psykologisation har inte botemedlet mot den ständiga stress som jagar oss, men vi har verktygen för att identifiera stressbeteenden, ändra dessa och skapa möjligheter för återhämtning. Verktygen handlar inte om att bekämpa stress. De handlar om att hjälpa dig, inte stressen, att styra ditt liv.

  • Nästan alla människor är med i någon form av grupp, såsom ett arbetsteam eller ett idrottslag. Det finns flera faktorer som påverkar om en grupp är effektiv eller inte. Vi kan exempelvis hjälpa er med klargörande av roller och teambuilding-aktiviteter. Att skapa förståelse för hur grupper utvecklas samt vad som kan ligga grund för om en förening lyckas eller inte, är även områden som vi kan hjälpa till med.

  • Hur blir man en effektiv ledare? Föds man till ledare eller kan alla lära sig att leda effektivt? Vilken ledarstil är egentligen "bäst"? Dessa frågor och många fler kan vi svara på och se till så att just ni kan anpassa ert ledarskap efter er situation.

Styrelsen

Medlemmar i Psykologisations styrelse 2018/2019

Jonathan Mira

Ordförande

Matilda Baltius

Vice Ordförande

Sebastian Karlman

Kassör

Emma Byggeth

Nätverkare

Anna Ställborn

Kommunikatör

Emelie Sydmark

Tryck & Design

Hanna Ardéhn

Eventansvarig

SENASTE NYTT

Få lite inblick i vad som händer i föreningen och vilka projekt vi arbetar med just nu.